UL3 © 2008 • Privacy Policy • Terms of Use

 

 

• Headlines »
UL v2 den 30-31 januari 2013 i Göteborg

Headlines »
Coachande Ledarskap i Göteborg den 7-8 februari

• Headlines »
Utvecklande Ledarskap den 18-19 mars 2013

 

Upptäck din livsenergi For english see below 


-Vore det OK om livet blev enklare?

Utbildning med Maria Nemeth i Stockholm

den 12-15 april 2013

Maria Nemeth, doktor i psykologi med 22 års klinisk erfarenhet och ICF Master Certifierad Coach med över 10.000 timmars coacherfarenhet, är en internationellt erkänd talare och seminarieledare. Hon var en av huvudtalarna på ICF Sveriges sommarkonferens i Göteborg 2009, där hennes presentationer fick stående ovationer. Maria är grundare av och ledare på Academy for Coaching Excellence i Sacramento, USA. Hon har också skrivit böckerna The Energy of Money; A Spiritual Guide to Financial and Personal Fulfillment, och Mastering Life's Energies (Upptäck din livsenergi på svenska)

Vi arrangerar denna utbildning i samarbete med Academy for Coaching Excellence.

Upptäck Din Livsenergi 

I denna utbildning kommer du att utforska verktyg som hjälper klienter att fokusera på mål som är meningsfulla och viktiga för dem. Du kommer att upptäcka att specifika kraftfulla frågor kommer att skifta klientens fokus från oro och tvivel till handlingskraftig aktivitet. Konceptet och metoderna du kommer att lära dig är internationellt gångbara och har använts i flera världsdelar. Eftersom de är universella till var och ens upplevelse kan de enkelt anpassas till olika språk och kulturer. Denna utbildning kommer att ta dina kunskaper till nästa nivå i din utveckling. Du kommer att lära dig tre precisa metoder som kommer att öka din förmåga att coacha personer i princip varenda situation. Metoderna är hämtade från visdomstraditioner från olika delar av världen. Som ett resultat av att använda dem kommer du och dina klienter att skift uppmärksamheten till "tankar värda att tänka". Du kommer därigenom att ge dina klienter andrum att leva livet de var ämnade att leva. Denna utbildning ger dig 26 CCE-poäng av ICF:s kärnkompetenser för att använda som vidareutbildning eller certifieringsansökan.

Läs mer här!

Kurserna hålls på lättförståelig engelska och deltagarantalet är begränsat till 26

Kurslokal

Ersta Konferens, Erstagatan 1K, 116 91 Stockholm

Investering

4 dagar under 12-15 april 2013, kl. 9-17 alla dagar

16.500 kr exklusive moms

Information

Ulrik Lork, ulrik.lork@ul3.se

Ursula Lork, ursula.lork@ul3.se

Anmälan

anmalan@ul3.se

Mastering Lifes Energies

As coaches, we all look for ways to help our clients to be successful. This is especially true when they are facing times of turbulence and change. This seminar will give you tools to help clients free their energy and focus it upon important goals—including financial success—that come alive with possibility and promise. You will see how to help people go beyond their discomforts and bring clarity, focus, ease and grace to business life. This seminar shows you simple and effective ways to partner with your clients to bring out their natural creativity and effectiveness.

The seminar

In this seminar you will explore time-tested tools that help clients to focus upon goals that are meaningful and important to them. You will discover specific powerful questions that shift a client's attention from worries and doubts toward effective action. The concepts and practices you will learn have been taught internationally. Because they are universal to everyone's experience, they are easily adapted for use in different cultures and with different languages.

This seminar will take your skills to the next level of development. You will learn distinct procedures that will boost your ability to coach people in virtually any situation. These methods are based upon universal principles from wisdom traditions all over the world. As a result of using them, you will find that you and your clients shift the focus of attention toward what we call "thoughts worth thinking." You will therefore give your clients breathing room to live the lives they were meant to live. This seminar gives you 26 units of ICF Core Competencies for Continuing Education and/or Portfolio Development.

Trainer

Maria Nemeth, Ph.D. in psychology with 22 years of clinical experience as a psychologist and is a Master Certifierad Coach with more than 10.000 hours of coaching experience. She is an international leader in the field of coach training, and personal and executive development. Maria was one of the key-note speakers at ICF Swedens summer conference in Göteborg 2009, and her performance was rated 9,81 on a 10 degree scale by more than 100 participants. She has written the books The Energy of Money; A Spiritual Guide to Financial and Personal Fulfillment and Mastering Life's Energies.

Invitation is found here!

Kontakt: info@ul3.se  Telefon: Sverige 031-7509560  Danmark +45 (0)2078 9607

 

"Det finns bra kurser, där man tar med sig saker hem, inspirerande kurser där man blir jättepeppad. Sen finns det livsomvändande kurser, där man går hem och känner att livet aldrig mer kommer att bli som förr. MLE (Upptäck Din Livsenergi) är i den sistnämnda kategorin”

Lena Lundqvist, Ledarskapskonsult

 

n

När Maria coachar är det den absolut mest briljanta coaching jag sett och upplevt. Hennes coaching går direkt på kärnan på ett fantastiskt enkelt och glädjefullt sätt.

Det är ett privilegium att få delta på hennes kurser.”

Eva Lilja, Pure Joy

 

 

Uttalanden om kursen från tidgare deltagare:

 

-Det är en ögonöppnare,

den revolutionerar sättet du tänker om dig själv och andra.

 

-Den bästa kursen om du vill utvecklas personligt och är nyfiken på nya sätt att tänka.

 

-Tydligt, fokuserat, lätt och mycket profes-sionellt, tack så jättemycket.

 

-Kursen är en extremt upplysande resa för att upptäcka dig själv, både intellektuellt och emotionellt.

 

-Kursen gav en mängd insikter och träning som har gett mig en smak av vad coaching kan vara.

 

-Den gav mängder både personligt och professionellt som jag kan använda i min vardag. Kursen är mycket engagerande och stärkande och gav mängder av energi.

 

 

Fantastic! Met my expectations and went beyond. Life changing!”

Duncan Glassey, Financial advisor

 

This training was really a learning by experience on a higher level that made a great difference in my life, professional and personal”

Patric Orjala, Business coach and coach trainer